• Ankebut Suresi'nin 67. Ayetinin Ebcedi = 1980Open or Close

  AYET:
  Görmediler mi ki, ÇEVRELERİNDE İNSANLAR KAPILIP YAĞMA EDİLİRKEN, BİZ HAREM (MEKKE'Y)İ GÜVENİLİR (VE DOKUNULMAZ) KILDIK? Yine de onlar, batıla inanıp Allah'ın nimetlerine nankörlük mü ediyorlar?
  ( Ankebut Suresi, 67)

  AYETİN İLGİLİ BÖLÜMÜ:
  ÇEVRELERİNDE İNSANLAR KAPILIP YAĞMA EDİLİRKEN, BİZ HAREM (MEKKE'Y)İ GÜVENİLİR (VE DOKUNULMAZ) KILDIK?

  AYETİN İLGİLİ BÖLÜMÜNÜN ARAPÇASI:
  cealna haramen aminen ve yutehattafu ennasu min havlihim

  154 + 249 + 92 + 6 + 1108 + 192 + 90 + 89


  EBCED :
  Hicri: 1400 - Miladi : 1980 (Şeddeli)

 • İsra Suresi'nin 87. Ayetinin Ebcedi = 1980Open or Close

  AYET:
  (Vahyi sende bırakan) Rabbin rahmetinden başka (sı değildir). ŞÜPHESİZ O'NUN LÜTFU SENİN ÜZERİNDE ÇOK BÜYÜKTÜR.
  (İsra Suresi, 87)

  AYETİN İLGİLİ BÖLÜMÜ:
  ''... Şüphesiz O'nun lütfu senin üzerinde çok büyüktür.''

  AYETİN İLGİLİ BÖLÜMÜNÜN ARAPÇASI:
  inne fadlehu kâne aleyke kebîrâ(kebîren)

  51+ 915 + 71 + 130 + 233

  EBCED:
  Hicri: 1400 - Miladi : 1980 (Şeddesiz)

 • Zariyat Suresi'nin 34. Ayetinin Ebcedi = 1980Open or Close

  AYET:
  (Kİ BU TAŞLARIN HER BİRİ,) RABBİNİN KATINDA ÖLÇÜYÜ TAŞIRANLAR İÇİN (HERKESE AYRI AYRI) İŞARETLENMİŞTİR.
  (Zariyat Suresi, 34)

  AYETİN İLGİLİ BÖLÜMÜ:
  (Kİ BU TAŞLARIN HER BİRİ,) RABBİNİN KATINDA ÖLÇÜYÜ TAŞIRANLAR İÇİN (HERKESE AYRI AYRI) İŞARETLENMİŞTİR.

  AYETİN İLGİLİ BÖLÜMÜNÜN ARAPÇASI:
  Musavvemeten ınde Rabbike lilmusrifiyne

  552 + 124 + 224 + 500

  EBCED :
  Hicri: 1400 - Miladi : 1980 (Şeddeli)

 • Ali İmran Suresi'nin, 26. Ayetinin Ebcedi = 1981 Open or Close

  AYET:
  De ki: "EY MÜLKÜN SAHİBİ ALLAH'IM, DİLEDİĞİNE MÜLKÜ VERİRSİN ve dilediğinden mülkü çekip-alırsın, dilediğini aziz kılar, dilediğini alçaltırsın; hayır Senin elindedir. Gerçekten Sen, her şeye güç yetirensin."
  (Ali İmran Suresi, 26)

  AYETİN İLGİLİ BÖLÜMÜ:
  …"Ey mülkün sahibi Allah'ım, dilediğine mülkü verirsin…

  AYETİN İLGİLİ BÖLÜMÜNÜN ARAPÇASI:
  Allahumme maliku elmulki tu'ti elmulke men teşau

  176 + 91 + 90 + 811 + 121 + 90 + 702


  EBCED :
  Miladi = 1981 (Şeddesiz)

 • Bakara Suresi'nin, 129. Ayetinin Ebcedi = 1981 Open or Close

  AYET:
  Rabbimiz, içlerinden onlara bir elçi gönder, onlara ayetlerini okusun, kitabı ve hikmeti öğretsin ve onları arındırsın. Şüphesiz, Sen güçlü ve üstün olansın, hüküm ve hikmet sahibisin.
  (Bakara Suresi, 129)

  AYETİN İLGİLİ BÖLÜMÜ:
  "Rabbimiz, içlerinden onlara bir elçi gönder,..

  AYETİN İLGİLİ BÖLÜMÜNÜN ARAPÇASI:
  Rabbenâ veb'as fîhim resûlen minhum

  255 + 6 + 573 + 135 + 297 + 135


  EBCED :
  Hicri : 1401 Miladi = 1981 (Şeddesiz)

 • Hadid Suresi'nin, 27. Ayetinin Ebcedi = 1981 Open or Close

  AYET:
  SONRA ONLARIN İZLERİ ÜZERİNDE ELÇİLERİMİZİ BİRBİRİ ARDINCA GÖNDERDİK. Meryem oğlu İsa'yı da arkalarından gönderdik; ona İncil'i verdik ve onu izleyenlerin kalplerinde bir şefkat ve merhamet kıldık. (Bir bid'at olarak) Türettikleri ruhbanlığı ise, Biz onlara yazmadık (emretmedik). Ancak Allah'ın rızasını aramak için (türettiler) ama buna da gerektiği gibi uymadılar. Bununla birlikte onlardan iman edenlere ecirlerini verdik, onlardan birçoğu da fasık olanlardır
  (Hadid Suresi, 27)

  AYETİN İLGİLİ BÖLÜMÜ:
  sonra onların izleri üzerinde elçilerimizi birbiri ardınca gönderdik...

  AYETİN İLGİLİ BÖLÜMÜNÜN ARAPÇASI:
  Sümme kaffeyna ala asarihim birusulina

  540 + 241 + 110 + 747 + 343


  EBCED :
  Hicri : 1401 Miladi = 1981 (Şeddesiz)

 • Cin Suresi'nin, 23. Ayetinin Ebcedi = 1985 Open or Close

  AYET:
  (BENİM GÖREVİM,) YALNIZCA ALLAH'TAN OLANI VE O'NUN GÖNDERDİKLERİNİ TEBLİĞ ETMEKTİR. Kim Allah'a ve O'nun elçisine isyan ederse, içinde ebedi kalıcılar olmak üzere onun için cehennem ateşi vardır.
  (Cin Suresi, 23)

  AYETİN İLGİLİ BÖLÜMÜ:
  (Benim görevim,) yalnızca Allah'tan olanı ve O'nun gönderdiklerini tebliğ etmektir...

  AYETİN İLGİLİ BÖLÜMÜNÜN ARAPÇASI:
  İlla belağan min Allahi ve risalatihi

  62 + 1034 + 90 + 96 + 6 + 697


  EBCED:

  Hicri 1406 = Miladi 1985

 • Al-i İmran Suresi'nin, 39. Ayetinin Ebcedi = 1986 Open or Close

  AYET:
  O MİHRAPTA NAMAZ KILARKEN, MELEKLER ONA SESLENDİ: "ALLAH, SANA YAHYA'YI MÜJDELER. O, ALLAH'TAN OLAN BİR KELİMEYİ (HZ.İSA (AS)'I) DOĞRULAYAN, EFENDİ, İFFETLİ VE SALİHLERDEN BİR PEYGAMBERDİR."
  (Al-i İmran Suresi, 39)

  AYETİN İLGİLİ BÖLÜMÜ:
  '... ''Allah, sana Yahya'yı müjdeler. O, Allah'tan olan bir kelimeyi (Hz.İsa (as)'ı) doğrulayan, ...''

  AYETİN İLGİLİ BÖLÜMÜNÜN ARAPÇASI:
  ennallâhe yubeşşiruke bi yahyâ musaddikan bi kelimetin minallâhi

  197 + 832 + 2 + 38 + 239 + 2 + 490 + 186


  EBCED:

  Hicri 1407 = Miladi 1986 (Şeddeli)

 • Hac Suresi'nin, 54. Ayetinin Ebcedi = 1986 Open or Close

  AYET:
  (Bir de) Kendilerine ilim verilenlerin, bunun (Kur'an'ın) hiç tartışmasız Rablerinden olan bir gerçek olduğunu bilmeleri için; böylelikle ona iman etsinler ve kalpleri ona tatmin bulmuş olarak bağlansın. Şüphesiz ALLAH, İMAN EDENLERİ DOSDOĞRU YOLA YÖNELTİR.
  (Hac Suresi, 54)

  AYETİN İLGİLİ BÖLÜMÜ:
  ALLAH, İMAN EDENLERİ DOSDOĞRU YOLA YÖNELTİR

  AYETİN İLGİLİ BÖLÜMÜNÜN ARAPÇASI:
  ...innallâhe le hâdillezîne âmenû ilâ sırâtın mustakîm(mustakîmin)

  66 + 30 + 10 + 791 + 98 + 41 + 300 + 650


  EBCED:

  Hicri 1407 = Miladi 1986 (Şeddesiz)

 • Hac Suresi'nin, 75. Ayetinin Ebcedi = 1986 Open or Close

  AYET:
  ALLAH, MELEKLERDEN ELÇİLER SEÇER VE İNSANLARDAN DA. Şüphesiz Allah, işitendir, görendir.
  (Hac Suresi, 75)

  AYETİN İLGİLİ BÖLÜMÜ:
  Allah, meleklerden elçiler seçer ve insanlardan da...

  AYETİN İLGİLİ BÖLÜMÜNÜN ARAPÇASI:
  Allâhu yastafî minel melâiketi rusulen ve minen nâs(nâsi),..

  66 + 199 + 121 + 492 + 291 + 6 + 121 + 111


  EBCED:

  Hicri 1407 = Miladi 1986

 • İbrahim Suresi'nin, 37. Ayetinin Ebcedi = 1988 Open or Close

  AYET:
  "Rabbimiz, gerçekten ben, çocuklarımdan bir kısmını Beyt-i Haram yanında ekini olmayan bir vadiye yerleştirdim; Rabbimiz, dosdoğru namazı kılsınlar diye (öyle yaptım), böylelikle Sen, insanların bir kısmının kalblerini onlara ilgi duyar kıl ve onları birtakım ürünlerden rızıklandır. Umulur ki şükrederler."
  (İbrahim Suresi, 37)

  AYETİN İLGİLİ BÖLÜMÜ:
  …böylelikle Sen, insanların bir kısmının kalblerini onlara ilgi duyar kıl…

  AYETİN İLGİLİ BÖLÜMÜNÜN ARAPÇASI:
  fec'al ef'ideten min ennasi tehvi ileyhim

  184 + 486 + 90 + 142 + 421 + 86

  EBCED:
  Hicri 1409 = Miladi 1988 (Şeddesiz)

 • Neml Suresi'nin, 49. Ayetinin Ebcedi = 1988 Open or Close

  AYET:
  KENDİ ARALARINDA ALLAH ADINA AND İÇEREK, DEDİLER Kİ: "GECE MUTLAKA ONA VE AİLESİNE BİR BASKIN DÜZENLEYELİM, sonra velisine: Ailesinin yok oluşuna biz şahid olmadık ve gerçekten bizler doğruyu söyleyenleriz, diyelim."
  (Neml Suresi, 49)

  AYETİN İLGİLİ BÖLÜMÜ:
  Kendi aralarında Allah adına and içerek, dediler ki: "Gece mutlaka ona ve ailesine bir baskın düzenleyelim…

  AYETİN İLGİLİ BÖLÜMÜNÜN ARAPÇASI:
  Kaluu tekasemuu billahi lenubeyyitennehu ve ehlehu

  138 + 608 + 68 + 547 + 6 + 41

  EBCED :
  Hicri 1410 = Miladi 1989

 • Araf Suresi'nin, 7. Ayetinin Ebcedi = 1989 Open or Close

  AYET:
  Andolsun (yapıp etmelerini) onlara bir ilimle mutlaka haber vereceğiz. Ve biz gaibler (onlardan uzakta olan habersizler) de değildik.
  (Araf Suresi, 7)

  AYETİN İLGİLİ BÖLÜMÜ:
  Andolsun (yapıp etmelerini) onlara bir ilimle mutlaka haber vereceğiz. Ve biz gaibler (onlardan uzakta olan habersizler) de değildik.

  AYETİN İLGİLİ BÖLÜMÜNÜN ARAPÇASI:
  le nekussanne aleyhim bi ilmin ve ma kunna gaibiyne

  30 + 430 + 155 + 2 + 140 + 6 + 41 + 121 + 1064

  EBCED :
  Hicri 1409 = Miladi 1989 (Şeddeli)

 • Araf Suresi'nin, 174. Ayetinin Ebcedi = 1989 Open or Close

  AYET:
  İŞTE BİZ AYETLERİ BÖYLE BİRER BİRER AÇIKLARIZ, UMULUR Kİ DÖNERLER.
  (Araf Suresi, 174)

  AYETİN İLGİLİ BÖLÜMÜ:
  İŞTE BİZ AYETLERİ BÖYLE BİRER BİRER AÇIKLARIZ, UMULUR Kİ DÖNERLER.

  AYETİN İLGİLİ BÖLÜMÜNÜN ARAPÇASI:
  ve kezalike nufessilu elayati ve leallehum yerciune

  6 + 770 + 250 + 443 + 6 + 175 + 339

  EBCED :
  Hicri 1409 = Miladi 1989 (Şeddesiz)

 • Bakara Suresi'nin 247. Ayetinin Ebcedi = 1989Open or Close

  AYET:
  Onlara peygamberleri dedi ki: "Allah size Talut'u (melik olarak) gönderdi." Onlar: "Biz hükümdarlığa, ona göre daha çok hak sahibiyken ve ona bir mal (servet) bolluğu verilmemişken, nasıl bizi (yönetmek üzere) hükümdarlık (mülk) onun olabilir?" dediler. O (şöyle) demişti: "Doğrusu Allah size onu seçti ve onun bilgi ve bedenî gücünü arttırdı. Allah, kime dilerse mülkünü verir; Allah (rahmeti ve gücü) geniş olandır, bilendir.
  ( Bakara Suresi, 247)

  AYETİN İLGİLİ BÖLÜMÜ:
  … Allah, kime dilerse mülkünü verir; Allah (rahmeti ve gücü) geniş olandır, bilendir."

  AYETİN İLGİLİ BÖLÜMÜNÜN ARAPÇASI:
  vallâhu yu'tî mulkehu men yeşâu, vallâhu vâsiun alîm(alîmun)

  102 + 421 + 95 + 90 + 312 + 102 + 137 + 150


  EBCED:

  Hicri: 1409 - Miladi : 1989 (Şeddeli)

 • Enfal Suresi'nin, 62. Ayetinin Ebcedi = 1989 Open or Close

  AYET:
  Onlar, seni aldatmak isterlerse, şüphesiz Allah sana yeter. O, seni yardımıyla ve mü'minlerle destekledi.
  (Enfal Suresi, 62)

  AYETİN İLGİLİ BÖLÜMÜ:
  ... O, seni yardımıyla ve mü'minlerle destekledi.

  AYETİN İLGİLİ BÖLÜMÜNÜN ARAPÇASI:
  Huve ellezi eyyedeke binasrihi ve bilmu'minine

  11 + 771 + 45 + 347 + 6 + 229

  Hicri 1409 = Miladi 1989