• Enam Suresi'nin 89. Ayetinin Ebcedi = 1990Open or Close

  AYET:
  Bunlar, kendilerine kitap, hikmet ve peygamberlik verdiklerimizdir. Eğer bunları tanımayıp küfre sapıyorlarsa, andolsun, biz buna (karşı) inkâra sapmayan bir topluluğu vekil kılmışızdır.
  (En'am Suresi 89)

  AYETİN İLGİLİ BÖLÜMÜ:
  ...Eğer bunları tanımayıp küfre sapıyorlarsa, andolsun, biz buna (karşı) inkâra sapmayan bir topluluğu vekil kılmışızdır.

  AYETİN İLGİLİ BÖLÜMÜNÜN ARAPÇASI:
  fe in yekfur biha haulai fe kad vekkelna biha kavmen leysuu biha bikafiriyne

  80 +51 + 310 + 8 + 38 + 80 + 104 + 107 + 8 + 147 + 107 + 8 + 363


  EBCED :
  Hicri = 1411 - Miladi 1990 (Şeddesiz)

 • Zümer Suresi'nin 22. Ayetinin Ebcedi = 1990Open or Close

  AYET:
  ALLAH, KİMİN GÖĞSÜNÜ İSLAM'A AÇMIŞSA, ARTIK O, RABBİNDEN BİR NUR ÜZERİNEDİR, (ÖYLE) DEĞİL Mİ? Fakat Allah'ın zikrinden (yana) kalpleri katılaşmış olanların vay haline. İşte onlar, apaçık bir sapıklık içindedirler.
  (Zümer Suresi 22)

  AYETİN İLGİLİ BÖLÜMÜ:
  Allah, kimin göğsünü İslam'a açmışsa, artık o, Rabbinden bir nur üzerinedir, (öyle) değil mi?...

  AYETİN İLGİLİ BÖLÜMÜNÜN ARAPÇASI:
  E fe men şerehallâhu sadrehu lil islâmi fe huve alâ nûrin min rabbih(rabbihi)…

  171 + 574 + 299 + 192 + 80 + 11+ 110+ 256+ 90+ 209


  EBCED :
  Hicri = 1411 - Miladi 1990 (Şeddesiz)

 • En'am Suresi'nin 5. Ayetinin Ebcedi = 1992Open or Close

  AYET:
  Kendilerine Hak gelince, onu yalanladılar; FAKAT ALAYA ALDIKLARININ HABERLERİ ONLARA GELECEKTİR.
  (En'am Suresi 5)

  AYETİN İLGİLİ BÖLÜMÜ:
  ... FAKAT ALAYA ALDIKLARININ HABERLERİ ONLARA GELECEKTİR.

  AYETİN İLGİLİ BÖLÜMÜNÜN ARAPÇASI:
  fe sevfe ye'tîhim enbâû mâ kânûbihî yestehziûn(yestehziûne)

  EBCED :
  Hicri = 1413 - Miladi 1992 (Şeddeli)

 • Enbiya Suresi'nin 75. Ayetinin Ebcedi = 1992Open or Close

  AYET:
  ONU RAHMETİMİZE SOKTUK, ÇÜNKÜ O, SALİHLERDENDİ.
  (Enbiya Suresi 75)

  AYETİN İLGİLİ BÖLÜMÜ:
  ONU RAHMETİMİZE SOKTUK, ÇÜNKÜ O, SALİHLERDENDİ.

  AYETİN İLGİLİ BÖLÜMÜNÜN ARAPÇASI:
  Ve edhalnahu fi rahmetina innehu min essalihiyne

  6 + 691 + 90 + 699 + 106 + 90 + 310


  EBCED :
  Hicri = 1413 - Miladi 1992 (Şeddeli)

 • Meryem Suresi'nin 40. Ayetinin Ebcedi = 1992Open or Close

  AYET:
  ELBETTE, YERYÜZÜNDE VE ONUN ÜZERİNDEKİLERE BİZ VARİS OLACAĞIZ ve onlar bize döndürülecekler.
  (Meryem Suresi 40)

  AYETİN İLGİLİ BÖLÜMÜ:
  …Elbette, yeryüzünde ve onun üzerindekilere biz varis olacağız

  AYETİN İLGİLİ BÖLÜMÜNÜN ARAPÇASI:
  İnnâ nahnu nerisul arda

  102+ 108 + 781 + 1001


  EBCED :
  Hicri = 1413 - Miladi 1992 (Şeddeli)

 • Al-i İmran Suresi'nin 140. Ayetinin Ebcedi = 1993Open or Close

  AYET:
  "EĞER BİR YARA ALDIYSANIZ, O KAVME DE BENZERİ BİR YARA DEĞMİŞTİR. İşte o günleri biz onları insanlar arasında devrettirip dururuz. Bu, Allah'ın iman edenleri belirtip ayırması ve sizden şahidler (veya şehidler) edinmesi içindir. Allah, zulmedenleri sevmez."
  (Al-i İmran Suresi 140)

  AYETİN İLGİLİ BÖLÜMÜ:
  " Eğer bir yara aldıysanız, o kavme de benzeri bir yara değmiştir"

  AYETİN İLGİLİ BÖLÜMÜNÜN ARAPÇASI:
  İn yemseskum karhun fekad messe elkavme karhun misluh

  51+ 230 + 308 + 184 + 160 + 177 + 308 + 575


  EBCED :
  Hicri = 1413 - Miladi 1993 (Şeddesiz)

  1993 yılında Türkiye'de çok fazla olay meydana gelmiştir. (Gazeteci Uğur Mumcu, gazeteci Kemal Kılıç suikastı ve Cumhurbaşkanı Sayın Turgut Özal'ın vefatı)

  Bosna-Hersek Savaşı'nda 1992-1995 tarihleri arasında 200.000 Boşnak Müslüman kardeşimiz, Sırplar tarafından şehit edilmişlerdir.

 • İbrahim Suresi'nin 15. Ayetinin Ebcedi = 1993Open or Close

  AYET:
  (PEYGAMBERLER) FETİH İSTEDİLER, (SONUNDA) HER ZORBA İNATÇI BOZGUNA UĞRAYIP -YOK OLDU- GİTTİ.
  (İbrahim Suresi 15)

  AYETİN İLGİLİ BÖLÜMÜ:
  (PEYGAMBERLER) FETİH İSTEDİLER, (SONUNDA) HER ZORBA İNATÇI BOZGUNA UĞRAYIP -YOK OLDU- GİTTİ.

  AYETİN İLGİLİ BÖLÜMÜNÜN ARAPÇASI:
  Ve isteftehuu ve habe kullu cabbarin aniydin

  6 + 956 + 6 + 603 + 80 + 208 + 134


  EBCED :
  Hicri = 1413 - Miladi 1993 (Şeddeli)

 • Kureyş Suresi'nin 4. Ayetinin Ebcedi = 1993Open or Close

  AYET:
  Kİ O, KENDİLERİNİ AÇLIKTAN (KURTARIP) DOYURAN VE KORKUDAN GÜVENLİĞE KAVUŞTURANDIR.
  (Kureyş Suresi, 4)

  AYETİN İLGİLİ BÖLÜMÜ:
  Kİ O, KENDİLERİNİ AÇLIKTAN (KURTARIP) DOYURAN VE KORKUDAN GÜVENLİĞE KAVUŞTURANDIR.

  AYETİN İLGİLİ BÖLÜMÜNÜN ARAPÇASI:
  Ellezi et'amehum min cuin ve amenehum min havfin

  771 + 165 + 90 + 79 + 6 + 136 + 90 + 686


  EBCED:

  Hicri: 1413 - Miladi : 1993 (Şeddeli)

 • Yunus Suresi'nin 62. Ayetinin Ebcedi = 1993Open or Close

  AYET:
  HABERİNİZ OLSUN; ALLAH'IN VELİLERİ, ONLAR İÇİN KORKU YOKTUR, MAHZUN DA OLMAYACAKLARDIR.
  (Yunus Suresi 62)

  AYETİN İLGİLİ BÖLÜMÜ:
  HABERİNİZ OLSUN; ALLAH'IN VELİLERİ, ONLAR İÇİN KORKU YOKTUR, MAHZUN DA OLMAYACAKLARDIR.

  AYETİN İLGİLİ BÖLÜMÜNÜN ARAPÇASI:
  Elâ inne evlîyâ Allâhi lâ havfun aleyhim ve lâ hum yahzenûn(yahzenûne)

  32+101 + 49+ 96 + 31 +736 + 155 + 6+ 31+ 45+ 131


  EBCED :
  Hicri = 1413 - Miladi 1993 (Şeddeli ve Tenvinli)

 • Yusuf Suresi'nin 38. Ayetinin Ebcedi = 1993Open or Close

  AYET:
  "Atalarım İbrahim'in, İshak'ın ve Yakub'un dinine uydum. Allah'a hiçbir şeyle şirk koşmamız bizim için olacak şey değil. Bu, bize ve insanlara Allah'ın lütuf ve ihsanındandır, ancak insanların çoğu şükretmezler."
  (Yusuf Suresi 38)

  AYETİN İLGİLİ BÖLÜMÜ:
  "Atalarım İbrahim'in, İshak'ın ve Yakub'un dinine uydum…

  AYETİN İLGİLİ BÖLÜMÜNÜN ARAPÇASI:
  Vetteba'tu millete âbâî ibrâhîme ve ishâka ve ya'kûb (ya'kûbe)

  879 + 470 + 15 + 259 + 6 + 170 + 6 + 188


  EBCED :
  Hicri = 1413 - Miladi 1993 (Şeddesiz)

 • Mümin Suresi'nin 38. Ayetinin Ebcedi = 1994Open or Close

  AYET:
  İman eden (adam) dedi ki:"EY KAVMİM, SİZ BANA TABİ OLUN, BEN SİZİ DOĞRU YOLA İLETİP YÖNELTEYİM."
  (Mü'min Suresi 38)

  AYETİN İLGİLİ BÖLÜMÜ:
  …Ey Kavmim, siz bana tabi olun, ben sizi doğru yola iletip yönelteyim."

  AYETİN İLGİLİ BÖLÜMÜNÜN ARAPÇASI:
  yâ kavmittebiûni ehdikum sebîler reşâd(reşâdi).

  11 + 1075 + 70 + 838


  EBCED :
  Hicri = 1414 - Miladi 1994 (Şeddeli)

 • Al-i İmran Suresi'nin 20. Ayetinin Ebcedi = 1995Open or Close

  AYET:
  Eğer seninle çekişip tartışırlarsa, de ki: "Ben, bana uyanlarla birlikte, kendimi Allah'a teslim ettim." Ve kitap verilenlerle ümmilere de ki: "Siz de teslim oldunuz mu?" Eğer teslim oldularsa, gerçekten hidayete ermişlerdir. Fakat yüz çevirdilerse, ARTIK SANA DÜŞEN YALNIZCA TEBLİĞ(ETMEK)DİR. Allah, kulları hakkıyla görendir.
  (Al-i İmran Suresi 20)

  AYETİN İLGİLİ BÖLÜMÜ:
  ... ARTIK SANA DÜŞEN YALNIZCA TEBLİĞ(ETMEK)DİR...

  AYETİN İLGİLİ BÖLÜMÜNÜN ARAPÇASI:
  ... Fe innema aleyke elbelagu ...

  80 + 142 + 130 + 1064


  EBCED :
  Hicri = 1416 - Miladi 1995 (Şeddeli)

 • Al-i İmran Suresi'nin 60. Ayetinin Ebcedi = 1995Open or Close

  AYET:
  GERÇEK, RABBİNDEN (GELEN)DİR. ÖYLEYSE KUŞKUYA KAPILANLARDAN OLMA.
  (Al-i İmran Suresi 60)

  AYETİN İLGİLİ BÖLÜMÜ:
  GERÇEK, RABBİNDEN (GELEN)DİR. ÖYLEYSE KUŞKUYA KAPILANLARDAN OLMA.

  AYETİN İLGİLİ BÖLÜMÜNÜN ARAPÇASI:
  Elhakku min Rabbike fela tekun min elmumteriyne

  239 + 90 + 224 + 111 + 470 + 90 + 771


  EBCED :
  Hicri = 1416 - Miladi 1995 (Şeddeli)

 • Nahl Suresi'nin 81. Ayetinin Ebcedi = 1995Open or Close

  AYET:
  Allah, sizin için yarattığı şeylerden gölgeler kıldı. Dağlarda da sizin için barınaklar, siperler kıldı, sizi sıcaktan koruyacak elbiseler, sizi savaşınızda (zorluklara karşı) koruyacak giyimlikler de var etti. İŞTE O, ÜZERİNİZDEKİ NİMETİNİ BÖYLE TAMAMLAMAKTADIR, umulur ki teslim olursunuz.
  (Nahl Suresi 81)

  AYETİN İLGİLİ BÖLÜMÜ:
  İŞTE O, ÜZERİNİZDEKİ NİMETİNİ BÖYLE TAMAMLAMAKTADIR

  AYETİN İLGİLİ BÖLÜMÜNÜN ARAPÇASI:
  kezalike yutimmu ni'metehu aleykum

  770 + 490 + 565 + 170


  EBCED :
  Hicri = 1416 - Miladi 1995 (Şeddeli)

 • Araf Suresi'nin 56. Ayetinin Ebcedi = 1996Open or Close

  AYET:
  Düzene konulması (ıslah)ından sonra yeryüzünde bozgunculuk (fesad) çıkarmayın; O'na korkarak ve umut taşıyarak dua edin. DOĞRUSU ALLAH'IN RAHMETİ İYİLİK YAPANLARA PEK YAKINDIR.
  (Araf Suresi 56)

  AYETİN İLGİLİ BÖLÜMÜ:
  "... Doğrusu Allah'ın rahmeti iyilik yapanlara pek yakındır."

  AYETİN İLGİLİ BÖLÜMÜNÜN ARAPÇASI:
  inne rahmetallâhi karîbun minel muhsinîn(muhsinîne).

  51 + 714 + 312 + 121+ 218


  EBCED :
  Hicri = 1416 - Miladi 1996 (Şeddesiz)

 • Kehf Suresi'nin 13. Ayetinin Ebcedi = 1996Open or Close

  AYET:
  Biz sana onların haberlerini bir gerçek (olay) olarak aktarıyoruz. Gerçekten ONLAR RABLERİNE İMAN ETMİŞ GENÇLERDİ VE BİZ DE ONLARIN HİDAYETLERİNİ ARTIRMIŞTIK.
  (Kehf Suresi 13)

  AYETİN İLGİLİ BÖLÜMÜ:
  … onlar Rablerine iman etmiş gençlerdi ve biz de onların hidayetlerini arttırmıştık.

  AYETİN İLGİLİ BÖLÜMÜNÜN ARAPÇASI:
  …hum fityetun âmenû bi rabbihim ve zidnâhum hudâ(huden).

  45 + 890 + 98 + 251 + 6 + 107 + 19


  EBCED :
  Hicri = 1416 - Miladi 1996 (Şeddeli)

 • En'am Suresi'nin 104. Ayetinin Ebcedi = 1996Open or Close

  AYET:
  GERÇEK ŞU Kİ SİZE RABBİNİZDEN BASİRETLER GELMİŞTİR. KİM BASİRETLE-GÖRÜRSE KENDİ LEHİNE, KİM DE KÖR OLURSA (GÖRMEK İSTEMEZSE) KENDİ ALEYHİNEDİR. Ben sizin üzerinizde gözetleyici değilim.
  (En'am Suresi 104)

  AYETİN İLGİLİ BÖLÜMÜ:
  Gerçek şu ki size Rabbinizden basiretler gelmiştir. Kim basiretle-görürse kendi lehine, kim de kör olursa (görmek istemezse) kendi aleyhinedir

  EBCED :
  Hicri = 1416 - Miladi 1996 (Şeddeli)

 • Mümin Suresi'nin 81. Ayetinin Ebcedi = 1998Open or Close

  AYET:
  SİZE KENDİ AYETLERİNİ GÖSTERİYOR; ARTIK ALLAH'IN AYETLERİNDEN HANGİSİNİ İNKAR EDİYORSUNUZ?
  (Mü'min Suresi 81)

  AYETİN İLGİLİ BÖLÜMÜ:
  SİZE KENDİ AYETLERİNİ GÖSTERİYOR; ARTIK ALLAH'IN AYETLERİNDEN HANGİSİNİ İNKAR EDİYORSUNUZ?

  AYETİN İLGİLİ BÖLÜMÜNÜN ARAPÇASI:
  Ve yurîkum âyâtihî fe eyye âyâtillâhi tunkirûn(tunkirûne).

  6 + 280 + 417 + 91 + 478 + 726


  EBCED :
  Hicri = 1418 - Miladi 1998 (Şeddesiz)

 • Nahl Suresi'nin 82. Ayetinin Ebcedi = 1998Open or Close

  AYET:
  Fakat onlar yüz çevirirlerse, SANA DÜŞEN YALNIZCA APAÇIK BİR TEBLİĞDİR.
  (Nahl Suresi 82)

  AYETİN İLGİLİ BÖLÜMÜ:
  SANA DÜŞEN YALNIZCA APAÇIK BİR TEBLİĞDİR

  AYETİN İLGİLİ BÖLÜMÜNÜN ARAPÇASI:
  innema aleyke elbelağu elmubiynu.

  92 + 130 + 1064 + 133


  EBCED :
  Hicri = 1418 - Miladi 1998 (Şeddesiz)

 • Maide Suresi'nin 35. Ayetinin Ebcedi = 1999Open or Close

  AYET:
  Ey iman edenler, Allah'tan korkup sakının VE (SİZİ) O'NA (YAKLAŞTIRACAK) VESİLE ARAYIN; O'nun yolunda cihad edin, umulur ki kurtuluşa erersiniz.
  (Maide Suresi, 35)

  AYETİN İLGİLİ BÖLÜMÜ:
  VE (SİZİ) O'NA (YAKLAŞTIRACAK) VESİLE ARAYIN

  AYETİN İLGİLİ BÖLÜMÜNÜN ARAPÇASI:
  .... vebteguu ileyhi elvesiylete ...

  1416 + 46 + 537


  EBCED :
  Hicri = 1419 - Miladi 1999

 • Tur Suresi'nin 44. Ayetinin Ebcedi = 1999Open or Close

  AYET:
  EĞER GÖKTEN BİR PARÇANIN DÜŞMEKTE OLDUĞUNU GÖRSELER BİLE: "ÜST ÜSTE YIĞILMIŞ BİR BULUTTUR." DERLER.
  (Tur Suresi, 44)

  AYETİN İLGİLİ BÖLÜMÜ:
  EĞER GÖKTEN BİR PARÇANIN DÜŞMEKTE OLDUĞUNU GÖRSELER BİLE: "ÜST ÜSTE YIĞILMIŞ BİR BULUTTUR." DERLER.

  AYETİN İLGİLİ BÖLÜMÜNÜN ARAPÇASI:
  Ve in yerev kisfen mines semâi sâkıtan yekûlû sehâbun merkûm(merkûmun)

  57 + 217 + 161 + 283 + 171 + 153 + 71 + 306


  EBCED :
  Hicri = 1419 - Miladi 1999

 • Yusuf Suresi'nin 21. Ayetinin Ebcedi = 1999Open or Close

  AYET:
  Onu satın alan bir Mısırlı (aziz,) karısına: "Onun yerini üstün tut (ona güzel bak), umulur ki bize bir yararı dokunur ya da onu evlat ediniriz" dedi. Böylelikle Biz,YUSUF'U YERYÜZÜNDE (MISIR'DA) YERLEŞİK KILDIK. Ona sözlerin yorumundan (olan bir bilgiyi) öğrettik. Allah, emrinde galib olandır, ancak insanların çoğu bilmezler.
  (Yusuf Suresi, 21)

  AYETİN İLGİLİ BÖLÜMÜ:
  …Yusuf'u yeryüzünde (Mısır'da) yerleşik kıldık….

  AYETİN İLGİLİ BÖLÜMÜNÜN ARAPÇASI:
  …mekkennâ li yûsufe fîl ardı…

  EBCED :
  Hicri = 1419 - Miladi 1999 (Şeddesiz)

 • Yusuf Suresi'nin 56. Ayetinin Ebcedi = 1999Open or Close

  AYET:
  İşte böylece BİZ YERYÜZÜNDE YUSUF'A GÜÇ VE İMKAN (İKTİDAR) VERDİK. Öyle ki, orada (Mısır'da) dil ediği yerde konakladı. Biz kime dilersek rahmetimizi nasib ederiz ve iyilik yapanların ecrini kayba uğratmayız.
  (Yusuf Suresi, 56)

  AYETİN İLGİLİ BÖLÜMÜ:
  Biz yeryüzünde Yusuf'a güç ve imkan (iktidar) verdik…

  AYETİN İLGİLİ BÖLÜMÜNÜN ARAPÇASI:
  mekkenna li yusufa fi elardi

  111 + 30 + 156 + 90 + 1032


  EBCED :
  Hicri = 1419 - Miladi 1999 (Şeddesiz)