• Araf Suresi'nin, 35. Ayetinin Ebcedi = 2040 Open or Close

  AYET:
  EY ADEMOĞULLARI, İÇİNİZDEN SİZE AYETLERİMİ HABER VEREN ELÇİLER GELDİĞİNDE, KİM SAKINIRSA VE (DAVRANIŞLARINI) DÜZELTİRSE İŞTE ONLAR İÇİN KORKU YOKTUR, ONLAR MAHZUN OLMAYACAKLARDIR.
  (Araf Suresi, 35)

  AYETİN İLGİLİ BÖLÜMÜ:
  ...İÇİNİZDEN SİZE AYETLERİMİ HABER VEREN ELÇİLER GELDİĞİNDE...

  AYETİN İLGİLİ BÖLÜMÜNÜN ARAPÇASI:
  imma ye'tiyennekum rusulun minkum yekussune aleykum ayatiy

  81 + 581 + 290 + 150 + 346 + 170 + 422


  EBCED :
  Hicri = 1462 - Miladi 2040 (Şeddeli)

 • Müminun Suresi'nin 51. Ayetinin Ebcedi = 2040Open or Close

  AYET:
  EY ELÇİLER, GÜZEL VE TEMİZ OLAN ŞEYLERDEN YİYİN VE SALİH AMELLERDE BULUNUN; çünkü gerçekten ben yapmakta olduklarınızı biliyorum.
  (Müminun Suresi, 51)

  AYETİN İLGİLİ BÖLÜMÜ:
  EY ELÇİLER, GÜZEL VE TEMİZ OLAN ŞEYLERDEN YİYİN VE SALİH AMELLERDE BULUNUN

  AYETİN İLGİLİ BÖLÜMÜNÜN ARAPÇASI:
  Ya eyyuha errusulu kuluu min ettayyibati ve iameluu salihen

  11 + 27 + 521 + 57 + 90 + 472 + 6 + 148 + 130


  EBCED:

  Hicri: 1462 - Miladi : 2040 (Şeddeli)

 • Yusuf Suresi'nin 21. Ayetinin Ebcedi = 2040Open or Close

  AYET:
  Onu satın alan bir Mısır'lı (aziz,) karısına: "Onun yerini üstün tut (ona güzel bak), umulur ki bize bir yararı dokunur ya da onu evlat ediniriz" dedi. Böylelikle biz, Yusuf'u yeryüzünde (Mısır'da) yerleşik kıldık. Ona sözlerin yorumundan (olan bir bilgiyi) öğrettik. ALLAH, EMRİNDE GALİB OLANDIR, ancak insanların çoğu bilmezler.
  (Yusuf Suresi, 21)

  AYETİN İLGİLİ BÖLÜMÜ:
  ALLAH, EMRİNDE GALİB OLANDIR

  AYETİN İLGİLİ BÖLÜMÜNÜN ARAPÇASI:
  Ve Allahu galibun ala emrihi

  6 + 66 + 1033 + 110 + 246


  EBCED:

  Hicri: 1461 - Miladi : 2040 (Şeddesiz)

 • Fussilet Suresi'nin 53. Ayetinin Ebcedi = 2041Open or Close

  AYET:
  BİZ AYETLERİMİZİ HEM AFAKTA, HEM KENDİ NEFİSLERİNDE ONLARA GÖSTERECEĞİZ; öyle ki, şüphesiz onun hak olduğu kendilerine açıkça belli olsun. Her şeyin üzerinde Rabbinin şahid olması yetmez mi
  (Fussilet Suresi, 53)

  AYETİN İLGİLİ BÖLÜMÜ:
  BİZ AYETLERİMİZİ HEM AFAKTA, HEM KENDİ NEFİSLERİNDE ONLARA GÖSTERECEĞİZ...

  AYETİN İLGİLİ BÖLÜMÜNÜN ARAPÇASI:
  Senurihim ayatina fi elafaki ve fi enfusihim

  365 + 463 + 90 + 213 + 6 + 90 + 236


  EBCED:

  Hicri: 1463 - Miladi : 2040 (Şeddesiz)

 • Şura Suresi'nin, 15. Ayetinin Ebcedi = 2042 Open or Close

  AYET:
  Şu halde, SEN BUNDAN DOLAYI DAVET ET VE EMROLUNDUĞUN GİBİ DOĞRU BİR İSTİKAMET TUTTUR. Onların heva (istek ve tutku)larına uyma. Ve de ki: "Allah'ın indirdiği her kitaba inandım. Aranızda adaletli davranmakla emrolundum. Allah, bizim de Rabbimiz, sizin de Rabbinizdir. Bizim amellerimiz bizim, sizin amelleriniz sizindir. Bizimle aranızda 'deliller getirerek tartışma(ya, huccete gerek)' yoktur. Allah bizi bir araya getirip toplayacaktır. Dönüş O'nadır."
  (Şura Suresi, 15)

  AYETİN İLGİLİ BÖLÜMÜ:
  SEN BUNDAN DOLAYI DAVET ET VE EMROLUNDUĞUN GİBİ DOĞRU BİR İSTİKAMET TUTTUR.

  AYETİN İLGİLİ BÖLÜMÜNÜN ARAPÇASI:
  fed'u vestakim kema umirte

  155 + 607 + 61 + 641


  EBCED :
  Hicri = 1464 - Miladi 2042 (Şeddesiz)

 • Yunus Suresi'nin, 82. Ayetinin Ebcedi = 2042 Open or Close

  AYET:
  Allah, suçlu günahkarlar istemese de, hakkı (hak olarak) kendi kelimeleriyle gerçekleştirecektir.
  (Yunus Suresi, 82)

  AYETİN İLGİLİ BÖLÜMÜ:
  Allah, suçlu günahkarlar istemese de, hakkı (hak olarak) kendi kelimeleriyle gerçekleştirecektir.

  AYETİN İLGİLİ BÖLÜMÜNÜN ARAPÇASI:
  Ve yuhikku Allahu elhakka bikelimatihi ve lev kerihe elmucrimune

  6 + 118 + 66 + 139 + 498 + 6 + 36 + 225 + 370


  EBCED :
  Hicri = 1464 - Miladi 2042 (Şeddesiz)

 • Hac Suresi'nin 49. Ayetinin Ebcedi = 2043Open or Close

  AYET:
  De ki: "Ey insanlar, gerçekten ben sizin için yalnızca bir uyarıcıyım."
  (Hac Suresi, 49)

  AYETİN İLGİLİ BÖLÜMÜ:
  ..."Ey insanlar, gerçekten ben sizin için yalnızca bir uyarıcıyım."

  AYETİN İLGİLİ BÖLÜMÜNÜN ARAPÇASI:
  yâ eyyuhen nâsu innemâ ene lekum nezîrun mubîn(mubînun)

  11 + 17 + 142 + 92 + 52 + 90 + 960 + 102


  EBCED :
  Hicri = 1464 - Miladi 2043 (Şeddesiz)

 • İsra Suresi'nin 1. Ayetinin Ebcedi = 2043Open or Close

  AYET:
  Bir kısım ayetlerimizi kendisine göstermek için, kulunu bir gece Mescid-i Haram'dan, çevresini bereketlendirdiğimiz Mescid-i Aksa'ya götüren O (Allah) yücedir. Gerçekten O, işitendir, görendir.
  (İsra Suresi, 1)

  AYETİN İLGİLİ BÖLÜMÜ:
  "…Çevresini bereketlendirdiğimiz Mescidi Aksa…"

  AYETİN İLGİLİ BÖLÜMÜNÜN ARAPÇASI:
  Elmescidil aksa ellezi barekna havlehu

  138 + 232 + 771 + 274 + 49


  EBCED :
  Hicri = 1464 - Miladi 2043 (Şeddeli)

 • Zuhruf Suresi'nin 10. Ayetinin Ebcedi = 2046Open or Close

  AYET:
  Kİ O, YERİ SİZİN İÇİN BİR BEŞİK (MEHDİ) KILDI ve doğru yolu bulursunuz diye onda size (birtakım) yollar var etti
  (Zuhruf Suresi, 10)

  AYETİN İLGİLİ BÖLÜMÜ:
  Ki O, yeri sizin için bir beşik(Mehdi) kıldı…

  AYETİN İLGİLİ BÖLÜMÜNÜN ARAPÇASI:
  Ellezî cealelekumul arda mehden…

  771 + 224 + 1001 + 50


  EBCED :
  Hicri = 1436 - Miladi 2016 (Şeddesiz)

 • Enam Suresi'nin, 55. Ayetinin Ebcedi = 2047 Open or Close

  AYET:
  Suçlu-günahkârların yolu apaçık ortaya çıksın diye, AYETLERİMİZİ İŞTE BÖYLE BİRER BİRER AÇIKLIYORUZ.
  (Enam Suresi, 55)

  AYETİN İLGİLİ BÖLÜMÜ:
  … ayetlerimizi işte böyle birer birer açıklıyoruz.

  AYETİN İLGİLİ BÖLÜMÜNÜN ARAPÇASI:
  Ve kezalike nufassilu elayati

  6 + 770 + 250 + 443


  EBCED :
  Hicri = 1469 - Miladi 2047 (Şeddesiz)

 • Yunus Suresi'nin, 14. Ayetinin Ebcedi = 2048 Open or Close

  AYET:
  Sonra, nasıl yapıp davranacaksınız diye gözlemek için, onların ardından SİZİ YERYÜZÜNDE HALİFELER KILDIK.
  (Yunus Suresi, 48)

  AYETİN İLGİLİ BÖLÜMÜ:
  SİZİ YERYÜZÜNDE HALİFELER KILDIK.

  AYETİN İLGİLİ BÖLÜMÜNÜN ARAPÇASI:
  cealnakum halaifi fi elardi

  214 + 712 + 90 + 1032 3


  EBCED :
  Hicri = 1470 - Miladi 2048 (Şeddesiz)